Consumul de droguri în rândul elevilor – o enigmă și pentru instituții, ba este, ba nu este

Data:

În cadrul campaniei de informare Bistrița spune Nu drogurilor! am cerut informații publice de la mai multe instituții publice din județ în legătură cu ce au făcut ele în domeniul reducerii consumului de droguri pentru a vedea de unde pornim efectiv. Acum vă prezint ce zice Consiliul Județean, e un text lung, arid, care vrea să demonstreze cât de multe activități au fost realizate, după părerea mea umilă, care însă nu știm ce efecte reale au avut, câți beneficiari etc.

Am solicitat în mod expres să se menționeze activitățile realizate făcând abstracție de cele ale Centrului de Evaluare și Prevenire Antidrog, însă dacă vă uitați atent sunt foarte puține activități la care să nu fie partener acest centru. Centru care a fost găsit țap ispășitor de consilierii județeni, că asta știu ei să arate cu degetul.

În fine, CJBN nu a alocat fonduri pentru campanii de prevenire/infromare antidrog, pentru că nu a cerut nimeni (niciun ONG). De ce nu au cerut rămâne de văzut, dar banii alocați la secțiunea tineret sunt foarte puțini din ce am văzut și așa cum știm sunt ONG-uri abonate la finanțare an de an. Unde să mai încapă și alții?

În altă ordine de idei, în răspuns sunt expuse planuri, strategii și alte documente fără să fie menționată vreo concluzie în urma aplicării lor. Avem și trei consilieri județeni care chipurile ar fi trebuit să monitorizeze marile realizări, dar nici pe aceștia nu îi nominalizează. Adică nu e responsabil nimeni.

În plus, ne este prezentată o activitate laborioasă a consilierilor școlari (psihologi) despre care însă am mari îndoieli că se realizează. Am informații verificate că acești oameni nu fac ce trebuie pe zona de prevenire a consumului de droguri și sunt cei mai în măsură să acționeze. Poate totuși îi scoate cineva din birou să meargă să discute cu elevii și să vadă realitatea din școli.

Un alt punct interesant este că la Școlile din subordinea Consiliului Județean nu se consumă droguri și că la Centrul de Prevenire și Evaluare Antidrog este un singur caz de elev consumator înregistrat.

Sincer, cu aceste statistici puteți să vă faceți zmee și să vă duceți pe câmpii cu ele. Vă furați singuri căciula și în felul acesta am ajuns în situația în care consumul a ajuns necontrolat. Nu aveți decât să credeți minciunile astea și să vă înconjurați de oameni care vă spun că totul e perfect, realitatea o să vă lovească rău, direct în față, atunci când vă așteptați mai puțin. Mai trist este că au loc tragedii, se frâng aripi de înger și mor copii.

Citiți și vă minunați cât de bine stăm, din punctul de vedere al CJBN, în problema reducerii/prevenirii consumului de droguri!!!

În urma cererii dumneavoastră înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr. 11/7706/12 din 05.04.2022, prin care solicitați informații conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

1. Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2017 privind aprobarea Planului Județean de Acțiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020 și a planului de acțiune a fost asigurată de către Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud și de o comisie formată din trei consilieri județeni. (care consilieri?)

În acest sens Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, a sprijinit permanent activitatea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, publicând pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Anunțul cu nr.VIII/7198 din 01.04.2021, privind implementarea de către Agenția Națională Antidrog a unui studiu privind consumul de droguri la nivel european (EWSD 2021). Studiul a avut ca scop îmbunătățirea înțelegerii modelelor de consum în Europa, contribuind la conturarea viitoarelor politici și intervenții naționale și europene în domeniul drogurilor. Studiul s-a derulat în peste 30 de țări cu participare voluntară, pe baza unui chestionar disponibil în 29 de limbi. (CJBN a sprijinit permanent și de fapt a publicat pe site-ul propriu un studiu, mare sprijin, ce să zic).

2. În perioada ianuarie 2021 – martie 2022 nu au fost cuprinse sume cu această destinație în bugetul județului Bistrița-Năsăud, neexistând solicitări formulate în acest sens.

Prin legislația existentă finanțarea directă a unui ONG nu se poate realiza de către consiliile județene.

Alternativa finanțării unor campanii de informare, respectiv a unui ONG de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud este depunerea de proiecte în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistrița-Năsăud care este postată pe site-ul instituției la adresa www.portalbn.ro Secțiunea Finanțări —+ Finanțări nerambursabile Finanțări nerambursabile Legea 350/2005.

În perioada menționată nici un ONG nu a depus proiecte care să vizeze campanii de informare anti-drog.

3. Activitățile desfășurate de instituțiile subordonate Consiliului Județean BistrițaNăsăud, în anul 2021, respectiv 2022 privind fenomenul consumului de droguri, au fost următoarele:

3.1 În cadrul Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” Bistrița s-a desfășurat proiectul ”Spune NU drogurilor!”. Proiectul a fost inițiat de către profesorii psihopedagogi din scoală, având loc 5 întâlniri cu elevii.

La nivelul școlii nu au existat situații de consum de droguri în rândul elevilor.

3.2 În cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.l Bistrița au avut loc:

s/ Campania de informare și prevenire a consumului de droguri/ substanțe nocive (conform Planului de activități național al ANA/MEN) cu participarea reprezentanților Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud;

+Activități de informare și prevenire a consumului de substanțe, în colaborare cu Asociația Preventis Cluj-Napoca:

– Martie 2021 – workshop on-line pentru cadrele didactice privind „Implementarea materialelor de prevenire a consumului de substanțe cu elevii săi”, cu scopul de a veni în sprijinul celor care doresc să implementeze materialele de prevenire a consumului de substanțe la elevi;

– Mai 2021- activitate la clasă – consiliere și orientare.

=Proiecte demarate de Agenția Națională Antidrog prin Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bistrița-Năsăud/Ministerul Educației și implementate la nivelul Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.l Bistrița:

– Proiectul „Necenzurat” este un program european de prevenire a consumului de droguri în școli bazat pe modelul de abordare al influenței sociale și pe dezvoltarea abilităților de viață în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 12-14 ani și este adaptat vârstei acestora, în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bistrița-Năsăud. Proiectul a demarat în luna ianuarie și presupune un număr de 7 activități la clasă, dintre care A fi sau a nu fi într-un grup, opțiuni – a/coo/, risc, protecție, Despre fumat – informează-te, exprima-te și vedeta petrecerii, ia atitudine și droguri/e – informează-te, abilități de a face față prob/eme/or și rezolvarea prob/eme/or și luarea deciziilor,

– Proiectul „ABD-ul emoțiilor” – în derulare (ianuarie – iunie 2022) – pentru elevii din ciclul primar, în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bistrița-Năsăud. Acest proiect urmărește formarea și consolidarea abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conștientizarea de sine, abilități de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, abilitatea de a face față presiunii grupului și de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. Dintre temele abordate: Cine sunt eu? Identificarea emoțiilor negative, gestionarea emoțiilor negative, Cum să spunem nu în situații dificile, Alegeri responsabile, Lumea mea etc.

La nivelul școlii nu au existat situații de consum de droguri în rândul elevilor.

3.3 În cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița s-au desfășurat și se desfășoară activități și acțiuni de prevenire a consumului de droguri, în colaborare cu Agenția Națională Antidrog și implementate prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, prin programe care se adresează copiilor și elevilor școlarizați pe cele trei niveluri:

a. Preșcolar: „Cum să creștem sănătoși” – activități pentru formarea de deprinderi de viață sănătoasă, punând accent pe importanța adoptării unui stil de viață sănătos, a comportamentelor sănătoase (conștientizarea consecințelor pentru sănătate ale utilizării substanțelor periculoase) a modalităților adecvate de rezolvare a conflictelor și de luare a deciziilor.

b. Primar: „ABC-ul emoțiilor” – centrat pe dezvoltarea a cinci competențe cheie: autocunoaștere (abilitatea de a recunoaște corect emoțiile și gândurile, precum și influența lor asupra comportamentului), stăpânirea de sine (abilitatea de a-și regla emoțiile, gândurile și comportamentele în situații diverse), conștiința socială (abilitatea de a întelege perspectiva și de a empatiza cu alte persoane), abilitatea de a lua decizii responsabile, gestionarea relațiilor interpersonale.

c. Gimnazial: „Necenzurat” – activitățile se bazează pe influența socială și pe dezvoltarea abilităților de viață în rândul elevilor, în scopul prevenirii consumului de droguri.

La nivelul școlii nu au existat situații de consum de droguri în rândul elevilor.

3.4 În cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean au fost desfășurate activități de informare și acțiuni având ca obiect fenomenul Antibullying în școli și pe tema consumului de droguri la nivel local. În cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, s-au propus în Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 și 20212022 (ianuarie 2021 – martie 2022) activități lunare și de câte ori este nevoie pe tema fenomenului Antibullying în școli și pe tema consumului de droguri la nivel local. In cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, s-au propus în Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 și 2021-2022 (ianuarie 2021 – martie 2022) activități lunare și de câte ori este nevoie pe tema fenomenului Antibullying și consumului de droguri dintre care s-au desfășurat următoarele:

=Prevenirea consumului de tutun și alcool: „Spune nu tutunului, spune nu alcoolului” — prezentare PPT;

= ”Ai grijă cu cine te împrietenești – o viață fără droguri” – vizionare film – dezbatere;

= „Aleg să fiu sănătos! O comparație între o persoană care consumă substanțe interzise și o persoană care alege să trăiască sănătos” – Mesaje antidrog;

= „Adolescenți fără vicii! Consecințele consumului de substanțe vicioase” – dezbatere.

Scopul activităților este creșterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare a elevilor prin participarea la activități de informare cu privire la efectele consumului de droguri. La aceste activități, întâlniri de grup și individuale au fost invitați reprezentanți ai Poliției orașului Beclean, Jandarmeriei orașului Beclean și Poliției Județene Bistrița-Năsăud.

La nivelul școlii nu au existat situații de consum de droguri în rândul elevilor.

3.5 În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BistrițaNăsăud:

La Casele de Tip Familial aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud s-au întreprins în perioada ianuarie 2021- martie 2022 activități de informare și consiliere a beneficiarilor cu privire la consumul de droguri, coordonate de către Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, reprezentați prin subcomisar de poliție Sângeorzan Ramona și comisar de poliție Borcani Maria.

De asemenea, s-a implementat Proiectul Național ‘Fred Goes Net”, obiectivul specific fiind creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare în vederea neînceperii consumului de droguri.

În cadrul celorlalte instituții subordonate Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, acestea au găzduit evenimente, manifestări privind fenomenul consumului de droguri la solicitarea instituțiilor publice județene cu atribuții în combaterea consumului de droguri. (când, câte, ce fel de activități?)

4. În ședința ordinară din data de 27.06.2017 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83 din 27.06.20217 privind aprobarea Planului Județean de Acțiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020, care a fost modificată prin Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.126/2020 pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.83/2017 privind aprobarea Planului Județean de Acțiune pentru perioada 2017-2020 în vederea implementării Strategiei Județene Antidrog Bistrița-Năsăud 2014-2020. (documentele acestea nu stabilesc niște responsabili? nu a rezultat vreo concluzie din aplicarea lor?)

5. În cadrul ședințelor ATOP au fost dezbătute și analizate activitățile din domeniul de competență realizate de Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog la nivelul județului Bistrița-Năsăud în domeniul reducerii de droguri pentru anul 2021 și prioritățile pentru anul 2022. Pentru mai multe detalii vă puteți adresa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud. (Pentru prima dată au fost chemați la o ședință ATOP reprezentanții centrului după ce am făcut eu demersuri și am întrebat de ce doarme ATOP-ul? nu e vorba de mai multe ședințe, ATOP nu a avut în atenție problema drogurilor până acum, nici măcar tangențial, deși este o problemă a comunității).

6. Conform datelor comunicate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița în anul 2021, în evidențele Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, ca și consumatori de substanțe psihoactive, a fost înregistrată o singură persoană în categoria de vârstă (7-18 ani).

7. Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.344/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud va supune aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în iunie 2022, proiectul Strategiei Județene în domeniul drogurilor 2022-2026 și a planului de acțiune de implementare a strategiei, conform căreia consilierii județeni și unitățile din subordinea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, vor avea un rol important în implementarea acesteia.

8. Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, lider parteneri, alături de Primăria Lechința, Primăria Teaca, Fundația Sătean, Centrul de Consultanță și Studii Europene, Liceul Tehnologic Lechința, Liceul Teoretic Constantin Roman Vivu Teaca, Brotac Medical Center SRL, Social Intelligence Projects, Asociația Proactiv Bistrița, Tiger Protector Company SRL, a implementat două proiecte finanțate prin fonduri europene „IMPACT TEACA — Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 2014+:102218 și „IMPACT LECHINȚA — Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 2014+:102217. Experții din cadrul acestor proiecte au abordat problema consumului de droguri în școli prin derularea activității din cadrul proiectelor, fenomenul abandonului și părăsirea timpurie a școlii, iar în comunități sau distribuit broșuri/flayere pe diverse teme inclusiv problema drogurilor.

9. La nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională BistrițaNăsăud, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, au fost realizate 80 de activități de prevenire a consumului de substanțe, combaterea consumului de substanțe toxice și psihoactive, prevenirea situațiilor de risc, diferențierea dintre comportamente sanogene și nocive. Au mai fost realizate alte 30 de activități de conștientizare și informare antitutun. În anul scolar 2020-2021 au fost realizate 209 activități de consiliere la nivelul clasei, respectiv grupului. (acest centru are 40 de consilieri școlari, dacă împărțim 80 de activități la 40 de oameni, vedem că într-un an au realizat în medie 2 activități, multe ce să zic)

10. Problema consumului de droguri în rândul elevilor din învățământului de masă, este abordată de consilierii școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița Năsăud, după cum urmeză :

– la nivel preventiv, sunt propuse diverse campanii, programe de consiliere, derulate în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, Asociația Preventis Cluj-Napoca etc, cu scopul de a preveni consumul de substanțe cu risc. O parte din activitățile propuse se adresează și părinților. Aceste activități pun accent pe dezvoltarea la elevi a unor abilități specifice în a-i dota cu resursele de care au nevoie pentru a rezista influențelor sociale, precum și de a obține acceptarea acestora în primirea de informații obiective despre droguri și efectele lor negative asupra sănătății. Aceste activități se realizează în școlile în care funcționează cabinete de asistență psihopedagogică și se pliază pe nevoile identificate în aceste școli, făcând parte din strategia de prevenire a consumului de droguri în școli. În aceste activități sunt implicate și alte cadre didactice din școală (diriginți, consilieri educativi, alți profesori).

– la nivel de intervenție, consilierul școlar realizează activități de consiliere individuală pentru cazurile identificate (care cazuri? că parcă nu aveam cazuri, nu?), în urma semnării unui acord de consiliere de către părintele copilului. Obiectivele consilierii au în vedere în principal menținerea copilului în școală/reintegrarea în colectivul clasei, crearea unei rețele de sprijin, dezvoltarea unor abilități inter și intrapersonale, facilitarea accesului la terapia specifică, monitorizare. Pentru copiii incluși în aceste activități de consiliere individuală, rezultatele sunt pozitive, realizarea obiectivelor propuse fiind în procent de 80%. Trebuie menționat însă că există și situații în care elevii refuză să participe la aceste activități sau părinții nu semnează acordul de consiliere individuală.

În ceea ce privește consilierea individuală, pe tematica educației pentru un stil de viață sanogen (prevenire a consumului de substanțe cu risc, a traficului de persoane) au fost consiliați un număr 247 de elevi în anul școlar 2020-2021, respectiv 123 elevi în semestrul I al anului scolar 2021-2022, elevi care frecventează învătământul de masă. Menționăm că dintre aceștia un număr 23 de elevi au recunoscut consumul de droguri și au solicitat servicii de consiliere în acest sens, cu acordul părinților. (totuși într-un final avem și elevi care au recunoscut consumul, dar instituțiile școlare nu recunosc acest lucru)

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Cresc salariile la Primăria Bistrița, vezi cu cât

Consiliul Local Bistrița are pe ordinea de zi pentru...

Inovațiile tehnologice: Modelarea viitorului societății

Inovațiile tehnologice au un impact profund asupra modului în...

Ce mesaj transmite Edi Iordănescu suporterilor

În urmă cu puțin timp, fostul selecționer Edi Iordănescu...

FRF: Edi Iordănescu pleacă de la națională

Edward Iordănescu, al cărui contract expiră la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a României, conform frf.ro.