„Nu poți ști niciodată ce rezultat vor avea acțiunile tale, dar dacă nu faci nimic, nu vei avea niciun rezultat.” Mahatma Gandhi

PNRR – pentru lucrările de branșare/ racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, din cadrul Investiției I3, se alocă 168.000.000 Euro. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat ieri, 24 august 2022, spre dezbatere publică, proiectul de O.M. privind aprobarea Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I3, pentru investiția I3 „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”. 

Tipuri de solicitanți

Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt:

  • Operatorul de servicii de utilități publice/operatorul regional de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în calitate de Lideri), în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT);

Alocarea financiară totală

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/ racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168.000.000 Euro. 

Alocarea financiară la nivel de proiect

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

  • Cost unitar de cel mult 2.000 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv:

  • lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă:
  • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare  la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare.

Pentru Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente se lansează apel de proiecte pe principiul „primul venit, primul servit”, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de Ghid.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală PNRR la adresa de email: dgpnrr@mmediu.ro

Descarcă documentele.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.