Actul legislativ privind serviciile digitale: Consiliul și Parlamentul European ajung la un acord pentru a permite crearea unui mediu online mai sigur. Ce este ilegal offline, devine ilegal și online.

Data:

Infografic – Digital Services Act

Vizualizați întregul infografic

Comunicat de presă Consiliul European

Pe 23 aprilie 2022 a fost făcut un pas important în tranziția digitală a Uniunii prin acordul politic provizoriu dintre președinția Consiliului și Parlamentul European referitor la Actul legislativ privind serviciile digitale.

Actul legislativ privind serviciile digitale permite consacrarea principiului conform căruia ceea ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online. Scopul său este de a proteja spațiul digital împotriva difuzării de bunuri, conținut și servicii ilegale și de a asigura protecția drepturilor fundamentale ale utilizatorilor.

Actul legislativ privind serviciile digitale se aplică tuturor intermediarilor online care furnizează servicii în Uniune. Obligațiile impuse sunt proporționale cu natura și amploarea impactului intermediarului în cauză, în special în funcție de numărul de utilizatori care utilizează serviciul. Platformele foarte mari sau motoarele de căutare foarte mari vor avea astfel obligații mai stricte, având în vedere numărul de utilizatori care utilizează serviciile lor.

Domeniul de aplicare

Actul legislativ privind serviciile digitale stabilește un cadru juridic orizontal și se aplică în mod specific serviciilor intermediare, cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire, motoarele de căutare, platformele și piețele online. În cadrul acestor servicii intermediare, platformele online foarte mari (Very Large Online Platform, VLOP) și motoarele de căutare online foarte mari (Very Large Online Search Engines, VLOSE) sunt evidențiate atunci când aceste servicii sunt utilizate de peste 45 de milioane de utilizatori activi pe lună în UE.

Pentru a proteja dezvoltarea startup-urilor pe piața internă, Consiliul și Parlamentul European au convenit ca microîntreprinderile și întreprinderile mici cu mai puțin de 45 de milioane de utilizatori activi lunar din UE să fie scutite de anumite obligații noi.

Guvernanța

Pentru a asigura o punere în aplicare eficace și uniformă a obligațiilor prevăzute de Actul legislativ privind serviciile digitale, Consiliul și Parlamentul au decis să confere Comisiei competența exclusivă de a supraveghea platformele foarte mari și motoarele de căutare foarte mari în ceea ce privește obligațiile specifice acestui tip de actor.

Cei mai mari actori din domeniul digital vor fi astfel supravegheați la nivel european prin dezvoltarea cunoștințelor de specialitate în cadrul Comisiei și în cooperare cu statele membre. Acest lucru va permite un răspuns eficace și uniform la riscurile sistemice prezentate de acești actori foarte mari. Acest model de guvernanță menține principiul țării de origine care se aplică tuturor celorlalți intermediari de servicii și celorlalte obligații stabilite de Actul legislativ privind serviciile digitale.

Pentru a finanța activitățile de supraveghere ale actorilor foarte mari din cadrul Comisiei Europene, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind crearea unui mecanism de taxare anuală pentru acești actori, direct legat de sarcinile Comisiei.

Piețele online

Colegiuitorii au convenit să consolideze obligațiile referitoare la piețele online în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale. Într-adevăr, având în vedere rolul important jucat de acești actori în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, Actul legislativ privind serviciile digitale impune piețelor o obligație de diligență față de vânzătorii cărora le permit să ofere spre vânzare produse sau servicii pe platforma lor online.

Pentru a limita diseminarea conținutului ilegal, piețele online trebuie să depună toate eforturile pentru a verifica furnizarea corespunzătoare de informații de către vânzători înainte de a le permite să vândă online. Piețele vor trebui, de asemenea, să colecteze și să afișeze informații privind produsele și serviciile vândute, cum ar fi mărcile comerciale și conformitatea cu dreptul Uniunii, pentru a asigura informarea corespunzătoare a consumatorilor.

Riscurile sistemice ale platformelor foarte mari și ale motoarelor de căutare foarte mari

Având în vedere importanța actorilor foarte mari în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și a Uniunii în general, Actul legislativ privind serviciile digitale introduce obligația ca acești actori să analizeze riscurile sistemice pe care le prezintă și să pună în aplicare măsuri de reducere a riscurilor identificate.

Această analiză are loc în fiecare an și, datorită supravegherii unificate a acestor actori de către Comisia Europeană, permite monitorizarea continuă pentru a reduce riscurile legate de:

  • diseminarea de conținut ilegal;
  • efectele negative asupra drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și de informare;
  • acțiunile de manipulare a serviciilor lor care au un impact asupra proceselor democratice și asupra securității publice;
  • efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția minorilor și consecințele grave asupra sănătății fizice sau mentale a utilizatorilor.

Interfețele înșelătoare

Având în vedere obiectivul de protecție a utilizatorilor online, colegiuitorii au convenit să interzică interfețele înșelătoare și metodele care urmăresc să inducă în eroare judecata utilizatorilor în ceea ce privește platformele online și interfețele desemnate în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, precum interfețele referitoare la semnalarea de către un utilizator a unui conținut presupus ilegal.

Sistemele de recomandare

Parlamentul și Consiliul au ținut seama de importanța sistemelor de recomandare în ceea ce privește experiența utilizatorilor online și au convenit să stabilească obligații de transparență cu privire la parametrii sistemelor de recomandare pentru a îmbunătăți informarea utilizatorilor și alegerile pe care le-a ar putea face aceștia. Platformele foarte mari și motoarele de căutare foarte mari vor trebui, în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale, să le propună în mod obligatoriu utilizatorilor un sistem de recomandare a conținutului care nu se bazează pe crearea de profiluri.

Gestionarea crizelor

În contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al consecințelor deosebite în ceea ce privește manipularea informațiilor online, colegiuitorii au convenit să includă un nou articol care instituie un mecanism de răspuns în situații de criză.

Acest mecanism va fi activat printr-o decizie a Comisiei la recomandarea Comitetului coordonatorilor naționali ai serviciilor digitale și va permite să se analizeze impactul activității platformelor foarte mari și a motoarelor de căutare foarte mari asupra crizei în cauză, precum și măsurile proporționale și eficace care trebuie puse în aplicare cu respectarea drepturilor fundamentale.

Protecția minorilor în mediul online

Mai multe dispoziții ale Actului legislativ privind serviciile digitale permit protejarea minorilor în mediul online. Platformele accesibile minorilor vor trebui să instituie măsuri de protecție speciale pentru a asigura siguranța în mediul online a acestora; în special atunci când au cunoștință de faptul că un utilizator este minor, platformelor le va fi interzis să îi prezinte publicitate direcționată bazată pe utilizarea datelor sale cu caracter personal, astfel cum sunt definite în dreptul UE.

Context

În decembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat două propuneri legislative care făceau parte dintr-un pachet ce urmărea reglementarea domeniului digital: Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale.

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale constituie cei doi piloni ai unei reglementări a domeniului digital care respectă valorile europene și modelul european; împreună, aceste regulamente definesc un cadru adaptat pentru dezvoltarea economică a giganților din domeniul digital și pentru protecția utilizatorilor acestora.

La 24 martie se ajunsese la un acord politic provizoriu între Consiliu și Parlament cu privire la Actul legislativ privind piețele digitale; astăzi s-a ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la Actul legislativ privind serviciile digitale.

Etapele următoare

Acordul politic provizoriu la care s-a ajuns în prezent trebuie să fie aprobat de Consiliu și de Parlamentul European înainte să se treacă la etapele formale ale procedurii de adoptare din cadrul fiecărei instituții.

S-a ajuns la un acord provizoriu ambițios cu privire la termenul pentru intrarea în vigoare a Actului legislativ privind serviciile digitale, întrucât dispozițiile referitoare la platformele foarte mari și la motoarele de căutare foarte mari care au impactul cel mai important asupra protecției utilizatorilor se vor aplica în termen de XX luni, în timp ce restul dispozițiilor vor deveni aplicabile în termen de 12/18 luni de la intrarea în vigoare a Actului legislativ privind serviciile digitale.

(Textul reprezintă un Comunicat oficial de presă din partea Consiliului European, pentru detalii accesați https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/)

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Miercuri 29 mai este convocată ședința ordinară de Consiliu Local. Ce se dezbate?

Ședință ordinară a Consiliului local al municipiului BistrițaSe convoacă...

Curs gratuit de formare al arbitrilor de handbal la Bistrița

Asociația Județeană de handbal BN anunță organizarea unui curs...

Autoutilitară furată din Spania, descoperită al Bistrița

O autoutilitară în valoare de aproximativ 35.000 de euro,...