Parlamentarii bistrițeni au dezbătut problema consumului de droguri în rândul tinerilor chiar la Bistrița în Caravana Reper

Date:

Pe 3 noiembrie 2022, a avut loc la Bistrița, în organizarea deputatului Lorant Sas de la REPER și eurodeputatei Ramona Strugariu, co-președinte REPER, o dezbatere pe tema consumului de droguri în rândul tinerilor. Demersul deputatului Lorant Sas a vizat crearea unui cadru lucrativ, având ca scop schimbul de bune practici cu alte comunități sau instituții naționale și europene, prin prezența la dezbatere a reprezentanților elevilor, profesorilor, ONG-urilor, instituțiilor publice, mass-media și ai autorităților locale.

Proiectul de Lege inițiat de deputații PSD bistrițeni, Bogdan Ivan Gruia și Daniel Suciu, alături de alți deputați PSD, se află în dezbatere la Senatul României.

Bogdan Ivan Gruia a precizat, în cadrul unei dezbateri publice organizate la Bistrița de Partidul REPER, că proiectul a obținut avizul Consiliului Legislativ, acesta fiind un pas important, mai ales că la momentul anunțării inițiativei s-au ridicat voci critice care clamau încălcarea drepturilor copiilor. În opinia deputatului, avizul Consiliului Legislativ confirmă faptul că nu sunt probleme de constituționalitate și procesul legislativ își poate urma cursul. Proiectul a fost transmis deja spre informare la Comisia pentru Constituționalitate, care urmează să se pronunțe asupra competenței de dezbatere ca primă Cameră sesizată.

Proiectul de lege în cauză a dat naștere la multe dezbateri și discuții, dar ambii inițiatori au făcut public luna trecută că au primit chiar amenințări din partea unor persoane.

În principal modificările legislative au în vedere reglementarea cadrului legal pentru realizarea de controale în școli și comunicarea rezultatelor către părinții ai căror copii sunt depistați la școală sub influența substanțelor active. De asemenea, sunt înăsprite pedepsele pentru traficul de substanțe psihoactive.

Procesul legislativ poate fi urmărit în prezent pe site-ul Senatului (n.n. cel mai neprietenos site din lume) unde se pot transmite și opinii din partea părților interesate, link aici.

În cadrul dezbaterii de la Bistrița, la care au participat aproape toți parlamentarii bistrițeni, fiecare din ei au prezentat argumente în favoarea actualizării, completării/modificării cadrului legal existent în acest moment cu privire la prevenirea consumului de droguri și a combaterii traficului de droguri.

Deputatul PNL, Robert Sighiartău a precizat în discursul său că problema drogurilor trebuie abordată de noi toți, de familie, biserică, școală pentru că este un fenomen care distruge viața copiilor noștri. Deputatul a afirmat că vârsta foarte fragedă de debut în consumul de droguri, de 10-12 ani, este îngrijorătoare.

Daniel Suciu, vice-președintele Camerei Deputaților, a accentuat faptul că tinerii care consumă droguri sunt printre noi, fiecare din noi știm sau avem cunoscuți care au o asemenea problemă, fapt pentru care și noi trebuie să reacționăm cumva și să-i ajutăm. De asemenea, deputatul a declarat că nu este de acord cu afirmația că traficanții sunt victime (în debatere s-a adus în discuție și acest aspect) și consideră că dealerii trebuie pedepsiți.

Lorant Sas, deputatul REPER, care a fost inițiatorul dezbaterii de la Palatul Culturii, a declarat că este părinte și că este îngrijorat sincer de riscurile și pericolele la care sunt expuși tinerii în ziua de azi. Acesta a precizat că salută prezența parlamentarilor bistrițeni și că inclusiv cei care nu au putut participa au transmis că sunt preocupați de reglementarea acestei probleme.

Pentru detalii despre dezbatere vedeți articolul aici.

Ce prevederi conține proiectul PSD prin care se urmărește modificarea mai multor legi astfel încât să se reglementeze mai bine atât prevenirea consumului de droguri cât și combaterea traficului de droguri:

Art. I:  Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

  1. La articolul 83, după alineatul (2) se introduc 7 noi alineate, cu următorul cuprins:

(21)  În vederea protejării sănătății elevilor și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, unitățile de învățământ includ în contractul educațional prevederi referitoare la obligația elevului de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit prevederilor alin. (22).

 (22) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la alin. (21), poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea conducătorilor unităților de învățământ ori a inspectoratului școlar județean sau al Municipiului București controale tematice/inopinate în cadrul unităților de învățământ, în vederea testării non-invazive a elevilor cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

(23) Controalele prevăzute la alin. (22) se efectuează cu colaborarea unui psiholog din cadrul unității de învățământ, al  direcției generale de asistență socială și protecția copilului, potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale elevilor și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.

(24) Dacă în urma controlului elevul este depistat pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal în vederea exprimării acordului pentru prelevarea de probe biologice pentru stabilirea tipului de substanță psihoactivă depistată.

(25) Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la alin. (23) se face în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;

b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;

c) în interiorul unităţilor medico-legale.

(26) Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, elevului și părintelui li se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

(27) Elevul depistat pozitiv la alte substanțe psihoactive decât cele prevăzute la alin. (26) poate fi integrat, cu acordul părintelui/tutorelui legal sau, după caz, al elevului major, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, în condițiile prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

2.  După articolul 141 se introduc 7 noi articole, cu următorul cuprins:

Art. 1411 În vederea protejării sănătății studenților/studenților-doctorand/cursanților/cercetătorilor post-doctorali și pentru prevenirea traficului de substanțe psihoactive, instituția de învățământ superior include în contractul de studii universitare prevederi referitoare la obligația acestora de a se supune recoltării non-invazive a probelor biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, la solicitarea polițiștilor, în cadrul controalelor tematice/inopinate realizate potrivit prevederilor art1412.

Art. 1412  Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 1411, poliția poate realiza din oficiu sau la sesizarea/solicitarea instituției de învățământ superior controale tematice/inopinate în cadrul instituției, în vederea testării non-invazive a persoanelor prevăzute art. 1411 cu mijloace de testare omologate potrivit legii pentru stabilirea consumului de substanțe psihoactive.

Art. 1413 Controalele prevăzute la art. 1412 se desfășoară potrivit procedurii de efectuare a controlului care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor prevăzute art. 1411 și ținând seama de specificul psiho-emoțional al acestora.

Art. 1414  Dacă în urma controlului persoana prevăzută la art. 1411 este depistată pozitiv, poliția informează părinții/tutorele legal și solicită acordul persoanei pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii tipului de substanță psihoactivă depistată.

Art. 1415 Recoltarea mostrelor biologice, în urma exprimării acordului prevăzut la art. 1414 se face în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;

b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;

c) în interiorul unităţilor medico-legale.

Art. 1416 Dacă rezultatele testelor indică prezența în sânge a drogurilor aflate sub control național, persoanei prevăzute la art. 1411 i se aduc la cunoștință prevederile Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.

Art. 1417 Persoana prevăzută la art. 1411 depistată pozitiv la alte substanțe psihoactive decât cele prevăzute la art. 1416 poate fi integrată, cu acordul acesteia, într-un program integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, în condițiile prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. II. Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 26 februarie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

  1.     La articolul 2, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) operator – persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpuşi, efectuează sau intenţionează să efectueze operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare, deținere sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere sau utilizare de produse, denumite în continuare operaţiuni cu produse;”

  • Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi;”

„(2) Fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

  • Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Fapta persoanei care, cu intenţie, efectuează fără drept operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.”

4.   Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

  •  După articolul 19 se introduc 4 noi articole, cu următorul cuprins:

Art. 191  Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de produse din categoria celor prevăzute la art.1 pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art.192  Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante:

a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;

b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuții în lupta împotriva drogurilor și a substanțelor psihoactive;

c) substanțele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 16-193;

e) substanțele susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.

Art.193  Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 16-193 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea sa la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.

Art.194  Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 16-193, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de substanțe susceptibile a avea efecte psihoactive beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

Art. III –  Ordinul comun prevăzut la art. 1413  din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult

Via Transilvanica a câștigat premiul publicului la premiile Europa Nostra cu 27 de mii de voturi, record absolut

Via Transilvanica a câștigat ieri seară premiul publicului la...

Viceprimarul Stan Călin e la serviciu dar de fapt e la chef

Preocupat de problema arborilor care urmează să fie tăiați...

Cum a ajuns justiția din România un sistem piramidal, controlat de o mână de oameni (I)

Articol preluat din presshub.roCum a ajuns justiția din România...

La mulți ani, Google! 25 de ani de căutare!

Google aniversează 25 de ani de la înființare, motorul...