Bugetul Bistriței – o analiză realizată cu suportul Funky Citizens

Data:

Primăria  Municipiului Bistrița a publicat pe site-ul oficial proiectul de buget pentru anul 2024, la data de 17 ianuarie 2024, cu 4 zile întârziere.

Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, obligă autoritățile locale să definitiveze și să publice proiectele bugetului local în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Bugetul de stat pentru acest an a fost publicat la data de 29 decembrie 2023, ceea a dat timp autorităților să publice proiectele bugetare până pe inclusiv 13 ianuarie 2024.

Același articol impune un termen legal de 15 zile calendaristice pentru dezbaterea publică a bugetului și pentru depunerea contestațiilor, ceea ce oferă locuitorilor UAT-ului timp până pe 1 februarie 2024 să își trimită propunerile de modificări bugetare. Bugetele locale trebuie aprobate și publicate, în termen legal, până la data de 12 februarie 2024.

TransparențăScor
A fost bugetul publicat în termen legal (cel târziu 13 ianuarie)?NU
Cu câte zile a întârziat publicarea proiectului de buget?4
Data la care a fost publicat bugetul17 ianuarie 2024
Data până la care se pot depune contestații1 februarie 2024
Se organizează dezbatere publică?DA
Data dezbaterii publiceNu este anunțată încă.
Se pun la dispoziție rapoarte de fundamentare care să explice prioritățile bugetare pentru anul 2024?Neclar, există 2 pagini dar nu explică prioritățile, doar generalități.
În ce format este publicat proiectul de buget?PDF scanat dar a fost furnizat ca XLS după solicitare prin L. 544/2001

Municipiul Bistrița este un oraș în dezvoltare cu venituri în creștere an de an, care încheie de obicei exercițiul financiar cu excedent bugetar, acesta fiind un indiciu că nu se valorifică pe deplin resursele financiare existente. Spre exemplu, în anul 2023, municipiul Bistrița a înregistrat un excedent real de 22,68 milioane lei.

Conform declarațiilor primarului Ioan Turc, sunt stabilite priorități pentru 2024, iar acestea țin de finalizarea proiectelor pe fonduri europene din exercițiul financiar 2014-2020 aflate încă în implementare, ca urmare a fazării lor, din cauză că nu s-a reușit finalizarea la termenul din 31 decembrie 2023.

În plus, se preconizează mai multe obiective de investiții care țin de asigurarea cât mai multor locuri de parcare în oraș ca urmare a faptului că prin implementarea unor proiecte pe fonduri europene se elimină o serie întreagă de locuri de parcare (circa 3000). Pe fond, decizia de a realiza parcări mai multe este în contradicție cu politicile europene care susțin mobilitatea durabilă și reducerea emisiilor de carbon, motiv pentru care au fost și finanțate proiectele de reabilitare a axelor de transport din Bistrița. 

Deși nu sunt evidențiate  în fundamentarea proiectului de buget pe 2024, din declarațiile primarului Ioan Turc aflăm că este prevăzută finanțarea unor proiecte de investiții care vizează realizarea unei noi hale moderne la Piața Decebal, pasajul pe sub calea ferată care face legătura dintre strada Gării cu strada Tărpiului, eficientizarea energetică a clădirilor (în special școli și blocuri de locuințe). De asemenea, se finanțează și proiectul unui Aqua Parc pe amplasamentul fostei baze sportive Mecanica, acesta va avea 50% finanțare europeană nerambursabilă. 

Raportul de fundamentare al bugetului consemnează că “Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 are următoarele priorități stabilite și anunțate de ordonatorul de credite prin proiectul de buget:

 • Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile;  
 •  Demararea unor proiecte noi de investiții;
 • Identificarea de surse alternative de finanțare pentru proiecte de dezvoltare locală;
 • Asigurarea serviciilor publice eficiente furnizate cetățenilor.”

Conform Primăriei Bistrița “proiectul de buget este unul axat pe dezvoltarea municipiului, iar procentul cel mai mare din cheltuieli este alocat investițiilor, fondurile europene fiind sursa principală de finanțare a proiectelor de dezvoltare.”

Observăm că aceste considerații prezentate ca fundamentare a bugetului sunt niște generalități care nu sunt edificatoare privind investițiile sau proiectele administrației și nu oferă detalii despre prioritățile administrației sau cum se vor aloca și cheltui efectiv banii publici. 


prezentare generală

 • Pentru anul 2024, conform proiectului de buget supus dezbaterii publice,  au fost preconizate venituri totale de 576,37 milioane lei și un deficit în sumă de -22,68 milioane lei. Veniturile pe anul 2024 sunt în creștere față de 2023 cu 50,6 milioane lei, respectiv circa 10 milioane de euro, conform raportului primăriei.
 • Proiectul de buget pe 2024 stabilește cheltuieli de 599,05 milioane lei, comparabile cu cele din anul trecut (565,69 milioane lei în 2023).

Bugetul local – cuprinde veniturile proprii (impozitele și taxele locale, cotele defalcate din venit) sume defalcate din TVA, sume din fonduri externe nerambursabile, subvenții de la bugetul de stat, respectiv cheltuielile structurate pe cele 2 secțiuni, funcționare și dezvoltare, pe capitole și subcapitole de cheltuieli.

Bugetul local pe cele 2 secțiuni, se prezintă astfel: la venituri în sumă de 498.423.000 lei, la cheltuieli în suma de 518.185.000 lei. 

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local este, la venituri, în sumă de 19.026.000 lei iar la cheltuieli în sumă de 21.766.000lei. 

Acest buget cuprinde:

 • a. Bugetul Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc”, în sumă de 7.773.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 7.773.000 lei;
 • b. Bugetul Direcției Patrimoniu în sumă de 5.222.000 lei la venituri și la cheltuieli în sumă de 5.322.000 lei;
 • c.  Bugetul de venituri proprii al Direcției Municipala de Servicii Sociale (Cămine persoane vârstnice) în sumă de 382.000 lei la venituri și în sumă de 617.000 lei la cheltuieli;
 • d. Bugetul de venituri proprii al Direcției de Infrastructură și Servicii în sumă de 463.000 lei la venituri și în sumă de 1.410.000 lei la cheltuieli;
 • e. Bugetul de venituri proprii al unităților din învățământul preuniversitar de stat în sumă de 5.186.000 lei la venituri și în sumă de 6.644.000 lei la cheltuieli;

Bugetul creditelor interne este în sumă de 66.371.000 lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli și este destinat atât cofinanțării obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, cât și finanțării unor obiective de infrastructură publică locală.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile este în sumă de 60.000 lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli și cuprinde proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, de cooperare transnațională, de mică anvergură (Erasmus, Interreg, etc.), care funcționează în general pe pe principiul prefinanțării cheltuielilor.

Principalele Concluzii și recomandări:

 • Este de remarcat în registrul pozitiv că proiectul de buget din acest an are un demers descriptiv/narativ care să prezinte proiectul de buget, însă abordarea este mult prea generalistă și nu se prezintă în mod concret prioritățile. Este totuși un plus față de 2023 când erau prezentate doar tabelele.
 • A fost publicat proiectul de buget cu doar patru zile întârziere. Documentul este  un pdf scanat neprelucrabil și neprietenos cu utilizatorii. A fost pus la dispoziție pe site, s-au dat și anunțuri în presa locală. S-a anunțat corect perioada de depunere de propuneri și contestații, dar nu s-a anunțat o eventuală dezbatere publică. Am solicitat pe L 544/2001 să se comunice bugetul în format xls și mi-a fost transmis pe mail, deci se poate.
 • Bugetul nu este foarte clar în legătură cu excedentul din anul 2023 și anii anteriori, ceea ce poate da naștere la confuzii și să producă erori de evaluare. Excedentul destul de ridicat, circa 22,68 milioane lei, arată că nu este suficient de bine valorificată resursa financiară disponibilă.  
 • Deși veniturile sunt mai mari de la un an la altul, administrația preferă să finanțeze investițiile din împrumuturi, ceea ce ridică costurile investițiilor.
 • Spre deosebire de anul trecut, în 2024 nu am mai identificat cheltuieli rămase din anii anteriori (celebrul Pian zburător care a apărut în proiectul de buget pe 2023 deși era cumpărat din anul 2022).
 • Este important ca primăria să gestioneze eficient resursele financiare, ținând cont de prioritățile municipiului și de nevoile cetățenilor, precum și să asigure transparența și implicarea cetățenilor în procesul bugetar. 

Vedeți restul analizei pe site-ul Funky Citizens

Ion Lucian Petraș
Ion Lucian Petrașhttps://saptamana.online/
jurnalist, free-lancer, blogger

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Popular

Citește mai mult