„Nu poți ști niciodată ce rezultat vor avea acțiunile tale, dar dacă nu faci nimic, nu vei avea niciun rezultat.” Mahatma Gandhi

ANRE stabilește noi condiții de furnizare a energiei electrice

Într-o informare de presă publicată ieri 25 noiembrie a.c. pe site-ul ANRE se precizează că ținând cont de dinamica pieţelor de energie din UE şi implicit din România, ANRE este într-un proces continuu și constant de adaptare şi îmbunătăţire a reglementărilor comerciale în acord cu legislația primară şi cu necesitățile tuturor participanților la piața de energie.

            În acest sens s-a elaborat și supus consultării publice Proiectul de Ordin al ANRE pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Proiect de Regulament), care stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali. Prevederile regulamentului se aplică atât clienţilor finali, cât şi furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

Proiectul de Regulament propune actualizarea şi completarea unor prevederi deja existente în reglementări, dar și introducerea unor prevederi noi, dintre care se menționează următoarele:

  • introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru acești clienți etc.;
  • în cazul clienţilor casnici, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare să fie lunară;
  • în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura;
  • formula de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor;
  • pentru clienții vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cererea acestora, pe o perioadă de minim 3 luni sau convenită de părţi;
  • actualizarea elementelor obligatorii care trebuie conținute într-un contract de furnizare încheiat de un furnizor cu un client final;
  • introducerea și actualizarea conținutului minim al tuturor facturilor de energie electrică, respectiv informațiile obligatorii a fi incluse de furnizori în acestea;
  • detalierea și actualizarea modalităților de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea, astfel clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluționarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.

Eșalonarea la plata facturilor de energie nu este o noutate, ea figura și în regulamentele anterioare dar nu era suficient de cunoscută

 Conform legislației și regulamentelor de furnizare a gazului și energiei electrice, disponibile public pe site-ul ANRE, și aflate în vigoare astăzi, rezultă că orice client casnic, nu numai cei stabiliți conform legii în categoria clienților vulnerabili, poate solicita furnizorului o serie de înlesniri la plată în situația în care întâmpină dificultăți financiare și nu își poate achita factura curentă.

          Astfel, în Regulament de furnizare a gazelor, se prevede că un consumator cu dificicultăţi financiare poate cere furnizorului să i se reeșaloneze sumele scadente de plată. Furnizorul poate accepta sau refuza soluţia propusă în scris de client, sau poate veni cu propria variantă de scadenţare, însă dacă cele două părţi se pun de acord, lunile cu facturi mari la gaz pot fi plătite eşalonat în restul anului.

Consumatorii de gaze naturale cu probleme la plata facturilor, atât cele în curs cât şi cele restante, le pot solicita furnizorilor să accepte plata în rate a debitelor, potrivit Regulamentului (aprobat prin Ordin nr. 29/2016), cu valoare de lege, pentru furnizarea gazelor naturale elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). La capitolul Drepturile clienţilor, un paragraf precizează că aceştia pot „solicita furnizorului, în situația în care se confruntă cu dificultăți financiare la plata facturii, analizarea posibilității negocierii unui plan de eșalonare la plată a sumelor datorate”.

Important de menționat este că de această prevedere pot beneficia atât consumatorii casnici cât şi cei industriali.

La energie electrică, ORDIN-ul ANRE nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, SECŢIUNEA 3, stipulează despre Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului final, art. 34, alin (3), următoarele: “Furnizorii comunică clienţilor casnici informaţii adecvate cu privire la alternativele la întreruperea alimentării cu energie electrică cu suficient timp înainte de data prevăzută a întreruperii. Aceste măsuri alternative pot să privească surse de sprijin pentru evitarea întreruperii, sisteme de plată anticipată, audituri energetice, servicii de consultanţă în domeniul energiei, planuri alternative de platăconsiliere pentru gestionarea datoriilor sau moratorii (n.n. moratoriu înseamnă că se acordă un termen de plată a datoriilor) privind întreruperea şi nu constituie un cost suplimentar pentru clienţii care se confruntă cu riscul întreruperii. „

          Adică, pe înțelesul tuturor, și la energie electrică ar trebui să ne adresăm cu o solicitare scrisă către furnizor în care să explicăm situația financiară dificilă și să solicităm o eșalonare la plata facturilor restante pentru a evita întreruperea furnizării. Totuși rămâne la latitudinea furnizorului dacă acceptă sau nu eșalonarea la plată, iar modul de procesare a cererilor ar putea să fie diferită de la un furnizor la altul. În caz de refuz nejustificat, ne putem adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, întrucât nu ne sunt respectate unele drepturi. De exemplu, furnizorul ENEL are pe site o procedură pentru plata eșalonată disponibilă aici.

Cu alte cuvinte, furnizorii de energie electrică aveau obligația de a prezenta consumatorilor variante de plată astfel încât să nu se ajungă la întreruperea furnizării.

Citiți mai multe într-un articol publicat în saptamana.online despre plata eșalonată a facturilor.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.